La identidad vasca desde una nueva cultura política


descargar 56.98 Kb.
títuloLa identidad vasca desde una nueva cultura política
fecha de publicación19.06.2016
tamaño56.98 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
LA IDENTIDAD VASCA DESDE UNA NUEVA CULTURA POLÍTICA

Markel Olano Arrese

Gipuzkoako Diputatu Nagusia

Egunon guztioi eta mila esker gaurko jardunaldi hontara etorri zareten guztioi.
Mila esker Montserrat Gibernau anderea. Benetan interesgarria izan da zure hitzaldia. Eskerrak Gipuzkoako Foru Aldundiaren gonbitea onartzeagatik.
1. IDENTITATE KOLEKTIBOAK ETA EUSKAL ARAZOA
Hitzaldi labur honetan, gogoeta batzuk egin nahi dizkizuet identitate kolektiboari buruz eta identitate horren eta erakunde politikoen arteko harremanei buruz, globalizazioaren testuinguruan bizi den euskal kasua ardatz bezala hartuta.

Beste ezer baino lehen, baieztapen batzuk egin nahi nituzke: baieztapen xumeak dira, baina funtsezkoak gure gaiari heltzeko. Lehenik eta behin, identitateak ukaezineko garrantzia duela gizabanakoen eta giza taldeen garapenean. Pertsona orok gure identitatea daukagu, nortasun jakin bat, pentsatzeko eta jarduteko modu jakin batzuk.
Pertsona jakin batek zer jarrera eta zer balio dituen, halako portaera izango du; ez da gauza bera zintzoa edo gizalegezkoa izatea ala inolako kezka etikorik ez edukitzea; ez da gauza bera pertsona ekimenduna izatea ala funtsezko baliotzat erosotasuna duen pertsona izatea.
Ez dago identitaterik gabeko pertsonarik, nortasunik gabekorik.
Inor ausartuko al litzateke, ba, esatera pertsona jakin baten identitatea ez dela elementu garrantzitsu bat eta identitateak ez dituela pertsonaren jokaera eta garapena baldintzatzen?
Zer gertatzen da, ordea, giza kolektiboen kasuan, kolektibo horiek herriak izan nahiz gizarteak izan? Bada, oro har lehen esandako baieztapena egin beharko genuke orain ere: izateko eta jarduteko modu jakin batzuk lantzen ditugu giza kolektibo guztiok.
Egia da herri nortasun horiek, kultura horiek, inoiz ez direla estatikoak; aitzitik, etengabe eraldatzen direla. Eraldatze hori are eta nabarmenagoa izaten da, kultura horiek beste kulturekin harremanetan jartzen direnean eta gizarte horiek transformazio ekonomiko, sozial eta politiko garrantzitsuak bizi dituztenean. Izan ere, ezagutzaren gizartearen eta komunikazioaren aroak eragin zuzen-zuzena du gure identitate kolektiboan.
Gure herri nortasunak gero eta pluralagoak dira, baita konplexuagoak ere. Hala ere, zentzugabekeria izango litzateke identitate kolektiboak daudela ukatzea, edo banakako identitateak nahastea identitate kolektiboekin.
Zentzugabekeria izango litzateke, baita ere, gizarte baten garapenarentzat kultura funtsezkoa dela ukatzea. Kultura ez da, inolaz ere, aldatu ezin den zerbait, modu dinamikoan gorpuzten den zerbait baizik.
Kultura ez da halabeharrez gertatzen den zerbait, etengabe eraikitzen den proiektu bat baizik.
Horregatik, ez dira gauza bera, ezin berdinak izan, balio sendoak dituen eta munduari irekita dagoen herri edo gizarte bat, ala joera horretakoa ez den beste bat.

Dena den, egia da, baita ere, kultura guztiek, identitate guztiek, beren burua garatzeko, behar izaten dituztela baldintza sozial, ekonomiko eta politiko jakin batzuk. Eta, hain zuzen, egoera txarragoan aurkitzen dira beren garapenerako baldintza politiko jakin batzuez baliatzeko aukerarik ez duten kulturak eta herri nortasunak.
Aro garaikidean nazioaren kontzeptuaren bidez landu da kulturen eta egitura politikoen arteko harremana. Nazioa izan da, eta da, identitate kolektiboaren adierazpen politiko garaikidea. Badira estatua duten nazioak, eta badira estaturik ez dutenak.
Estatua duten nazioek, oro har, beren nazioa babesten dute eta estatuko hiritarren eskubideak ezartzen dituzte. Estaturik ez duten nazioek, aldiz, akordio politikoak bilatzen dituzte, beren nazioaren eskubideak bermatzeko.
Nazio bat baino gehiagoren bizileku diren estatuetan, izaera askotako gatazka politikoak sortu izan dira; baina, oro har, nazio hegemonikoaren legitimitatea izan ohi da ardatza estatuaren eraikuntzan, eta beste nazioak egoera txarragoan geratu izan dira. Kasu horietan, estatuek hiritarren eskubideak bermatzen dituela baieztatu ohi dute eta estatuaren barruan badagoela bizilekurik identitate kolektibo guztientzat.
Gizarte aurreratuetan, borroka politikoa, neurri handi batean, komunikabideetan erabaki ohi da; eta, halakoetan, nazio hegemonikoaren defendatzaileek baieztatu ohi dute identitateari buruzko eztabaida, eztabaida zaharkitua eta baztertzailea dela, eta hiritarren eskubideez hitz egitea dela moderno izatea.
Begirunea eta babesa zor dizkiegu identitate kolektibo guztiei, elkarrenganako begirunetik eta borondate libretik abiatuta ahalko baitugu egitura politiko demokratikoa eta sendoa eraiki, estatuko nazio eta identitate kolektibo guztiak bere baitan hartuko dituena.


Todas las culturas, todas las identidades colectivas necesitan de una serie de condiciones sociales, económicas y políticas para su desarrollo. Las culturas o las identidades colectivas que no disponen de unas condiciones políticas para su desarrollo están en inferioridad de condiciones.
La relación de las culturas con las estructuras políticas en la modernidad se ha desarrollado a través del concepto de nación. La expresión política moderna de la identidad colectiva ha sido y es, la nación.
Hay naciones que tienen un estado y hay naciones que no tienen un estado.
Las naciones que tienen un estado, por lo general protegen su nación y establecen los derechos de ciudadanía en ese estado. Las naciones que no tienen un estado sin embargo, tratan de buscar algún tipo de acuerdo político para garantizar los derechos de su nación.
En los estados en los que coincide la existencia de varias naciones, se han producido conflictos políticos de diversa naturaleza, pero en líneas generales el estado ha sido construido sobre la base de la legitimidad de la nación hegemónica, mientras que el resto de las naciones quedan en inferioridad de condiciones.
En esos casos, los estados tienden a afirmar que el estado garantiza los derechos de ciudadanía y que existe espacio para todas las identidades colectivas.
En las sociedades avanzadas, donde la batalla política se dilucida en gran medida en los medios de comunicación, muy a menudo, los defensores de la nación hegemónica tienden a afirmar que el debate de la identidad es un debate anticuado y excluyente, y que lo importante y lo moderno es hablar de los derechos de ciudadanía.
Los derechos de ciudadanía son consustanciales al propio sistema democrático, pero no vale utilizar el concepto de ciudadanía para impedir el desarrollo democrático de determinadas identidades colectivas o nacionales.
En nuestro país esta es una cuestión vertebral de nuestra vida política.
Existe un problema político sin resolver entre Euskadi y el estado español que deriva de la falta de reconocimiento del pueblo vasco y su derecho a decidir.
La solución política apunta, en primer lugar, al reconocimiento del problema político, al reconocimiento mutuo y al respeto y, en segundo lugar, a un pacto o un acuerdo político que establezca unas nuevas condiciones entre las cuáles quede reflejado el derecho a decidir de nuestro pueblo.
La aprobación del estatuto de Gernika ha supuesto un gran avance en la institucionalización de una parte del pueblo vasco. Sin embargo, hay dos cuestiones que han debilitado extraordinariamente su desarrollo:
En primer lugar, su incumplimiento,y, en segundo lugar y, es más grave, una regresión en la conceptualización estatutaria al entender que el estatuto es más una especie de “carta otorgada” que una institucionalización pactada entre el estado y la sociedad vasca que participa de ese pacto en función de su propia voluntad.
Cuando el Gobierno Vasco liderado por el Lehendakari Juan Jose Ibarretxe y el Parlamento Vasco aprueban el Nuevo Estatuto político que busca una relación con el estado basada en la libre adhesión y, el estado lo rechaza de forma contundente, visualiza de manera irreversible la estrategia del estado respecto al pueblo vasco.
Tras las últimas elecciones, los cambios políticos que se han producido en la dirección política del Gobierno Vasco, muestran claramente que la apuesta del estado respecto al conflicto vasco es normalizar la sociedad socializando el relato de “la uniformidad del estado de las autonomías”.
Creo, honestamente, que éste es un camino que el pueblo vasco no va a aceptar, porque no hay pueblo en el mundo que renuncie a ser lo que quiera ser.
Dicho esto, me gustaría señalar que considero absolutamente necesario reconducir esta cuestión y esa reconducción tiene que ver con una recuperación de la interlocución con el estado y plantear nuevas vías que puedan tener un mayor recorrido.
Durante todos estos años no podemos dejar de mencionar una cuestión que ha sido y está siendo absolutamente demoledora para nuestro país. El terrorismo de ETA; demoledor desde el punto de vista democrático, porque ETA ha generado un daño inmenso a víctimas, familias y al conjunto de la sociedad; y demoledor para el proceso de construcción nacional y la resolución del conflicto político vasco.

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA POLÍTICA Y UN PROYECTO DE FUTURO PARA EUSKADI
Si ustedes me lo permiten, me gustaría profundizar un poco más en la actual situación política de Euskadi y analizar las consecuencias que está teniendo en el conjunto de la sociedad.
He comentado de manera contundente que ETA causa un inmenso dolor a muchas personas, familias y al conjunto de la sociedad. ETA atenta contra la democracia, atenta contra el desarrollo social, económico y político de nuestro país.
Pero me gustaría destacar que ETA se ha convertido en un obstáculo insalvable para la continuidad política de la Izquierda Abertzale. No hago esta afirmación pensando en lo que supone una injusta ilegalización política para la propia Izquierda Abertzale; hago está afirmación porque en la Europa del siglo XXI la defensa de los proyectos políticos va asociado al uso exclusivo de las vías políticas.
En los últimos tiempos se ha producido un cambio cualitativo en la Izquierda Abertzale. Estoy absolutamente convencido de que prácticamente la totalidad de la sociedad vasca quiere y necesita que la Izquierda Abertzale realice una apuesta por vías exclusivamente políticas. Por eso, creo que es necesario respetar y valorar positivamente cualquier iniciativa que vaya en esta dirección.
Entorpecer iniciativas de estas características constituye un error político de primer orden. La solicitud realizada por personas de gran prestigio a nivel internacional para que ETA acepte un alto al fuego supervisado, debería ser atendida por ETA; lo está reclamando toda la sociedad y lo está reclamando, y esto es muy importante, la propia Izquierda Abertzale.
La paz y la normalidad democrática, desde el punto de vista de la incorporación de la Izquierda Abertzale tradicional, son una condición imprescindible para la convivencia democrática de este país y también para abordar una estrategia de país sólida para que el pueblo vasco pueda avanzar en el desarrollo de su identidad colectiva y pueda lograr la necesaria institucionalización, basada en la libre voluntad de su ciudadanía. La paz es una cuestión urgente desde todos los puntos de vista.
Respecto a la situación política del país, el cambio de gobierno ha supuesto incorporar la visión del estado en el núcleo del sistema institucional vasco. Algo que no había sucedido hasta ahora.
El estado pretende modificar de raíz la visión con la que se ha construido este país desde la transición democrática; una perspectiva abierta, que, desde la asunción de dos principios básicos (el reconocimiento de la existencia de nuestro pueblo y sus derechos y, la defensa de los derechos humanos), ha girado en torno a cinco grandes ejes fundamentales:


 1. El respeto a la identidad del pueblo vasco.
 1. El fortalecimiento progresivo de nuestro sistema institucional.
 1. La eficacia en las políticas públicas.
 1. La conexión con las demandas mayoritarias de la sociedad vasca.
 1. La proyección de nuestro país en el ámbito internacional; la proyección de los vascos en el mundo.Esta visión es deudora de una trayectoria histórica, que ha permitido a Euskadi ser un país plural, con altos niveles de igualdad y de integración; solidario y avanzado económica y socialmente. Es necesario mencionar en el contexto de la fuerte crisis económica que estamos viviendo, que esta asunción de país ha sido la que nos ha hecho ser competitivos.
En el fondo de esta realidad hay una lectura política realmente preocupante respecto al hecho diferencial vasco; se renuncia a la idea de la existencia de un conflicto político. Por lo tanto, no hay un conflicto que gestionar. El único conflicto que existe es el provocado por ETA y el llamado conflicto político no sería más que “una posición política excluyente y anticuada” que sostendrían determinados partidos políticos y que sería necesario reducir a su mínima expresión abordando una transformación social desde las propias instituciones vascas.
Por lo tanto, desde esta visión política que en la actualidad prevalece en la dirección política del estado, no existiría un hecho diferencial que obligue al pacto, sino unas posiciones políticas a las que habría que hacer frente.
Desde esta visión, la personalidad propia deja de ser un factor de enriquecimiento, para convertirse en un factor de división; la aspiración de crecimiento institucional se convierte en un factor de chantaje al Estado, y se niega la existencia de un sujeto político que puede crecer y relacionarse con los demás.
Alguien podría argumentar que la estructuración política de la España constitucional permite el desarrollo de la identidad colectiva del pueblo vasco, y que el estado de las autonomías constituye una herramienta útil para la gestión del hecho diferencial.
Ante esta argumentación es necesario recordar que el respeto a la voluntad popular que consagra el sistema constitucional para el pueblo español, estableciendo la soberanía de la indisoluble unidad de la nación española, hace que la voluntad del pueblo vasco quede supeditada a la voluntad del pueblo español, y hace que las instituciones vascas queden supeditadas a la arquitectura institucional del estado.
Esta desigualdad en la atribución de soberanías a los pueblos español y vasco no es sólo una consideración política; al contrario, tiene efectos diarios en los contenidos de las políticas públicas que establecemos desde las instituciones; y, si no, que alguien me explique por qué tengo la obligación constitucional de conocer el castellano, y no el euskera.
Claro que, no habría ningún problema si la demanda de la sociedad vasca fuera en otra dirección, y la legitimidad del marco político actual fuera total.
Pero ese no es el caso, porque la mayoría de la ciudadanía vasca sigue pensando que Euskadi es un pueblo y que tiene derecho a decidir su propio futuro.
Algunos también han situado esta cuestión como un conflicto entre vascos argumentando que es necesario un acuerdo interno, obviando en esa argumentación, la existencia de ciudadanos cuya identidad nacional está constitucionalizada, mientras la identidad nacional de otros ciudadanos no lo esta.

Esta desigualdad hace que ese debate interno se constituya en un falso debate. Los debates, las conclusiones y los acuerdos se han de producir en igualdad de condiciones.
En cualquier caso, la pretensión máxima de convertir a Euskadi en una mera autonomía es una solución que no se ajusta a la realidad.
Creo honestamente que si se hubiera producido un desarrollo normalizado del estatuto de Gernika y se hubiera asumido con una mayor normalidad una negociación pactada del crecimiento de nuestro sistema institucional, asumiendo que lo pactado es fruto de las distintas y legítimas voluntades colectivas, hoy el estado español sería un estado plurinacional más integrado y con un mayor nivel de cultura democrática.
Las instituciones vascas, y también la Diputación Foral que yo represento deben recuperar una visión de país, y generar confianza en torno a un gran proyecto que responda realmente a las aspiraciones de la ciudadanía vasca. Creo que este gran proyecto de país debe estar sustentado en cuatro grandes objetivos:


 • En primer lugar, lograr la paz.
 • En segundo lugar, fortalecer la identidad del pueblo vasco y las instituciones vascas, para desarrollar una estrategia social y política que permita incorporar el derecho a decidir al ordenamiento jurídico.
 • En tercer lugar, revitalizar las políticas públicas y fomentar la competitividad de la economía vasca, y,
 • En cuarto lugar, internacionalizar la cultura y la economía de Euskadi, desde una visión de país, para seguir siendo económica y socialmente avanzados.El desarrollo de este gran proyecto de país requiere confianza, unión, trabajo compartido y la búsqueda permanente de la excelencia; y requiere, sin duda alguna, una nueva cultura política para nadar en sociedades avanzadas como las nuestras; es decir, unas nuevas formas de pensar y actuar en la política para que la acción política se constituya realmente en transformadora, desde el punto de vista del logro de los objetivos políticos planteados.

UNA NUEVA CULTURA POLÍTICA COMO OPCIÓN ESTRATÉGICA PARA AVANZAR
Creo que estamos en una nueva etapa política: en un nuevo tiempo político; y es necesario abordar este tiempo político con una nueva cultura política. Desde mi punto de vista, las características que definen a este tiempo político son tres:
-En primer lugar, la transición hacia la paz.
-En segundo lugar, una práctica política del estado y de los partidos de obediencia estatal, caracterizada por la visión unitaria del estado, considerando las demandas políticas basadas en el hecho diferencial como una situación “anormal” y

-En tercer lugar, las grandes transformaciones sociales y económicas que se han producido en los últimos años en las sociedades avanzadas, que obligan a todos los actores institucionales y políticos a repensar las estrategias de transformación política y social.
Es en este contexto en el que hay que abordar el desarrollo estratégico de un proyecto de país que busca el reconocimiento y la institucionalización de sus derechos.
La gran cuestión es la siguiente: ¿Cómo avanzar en este proyecto de país y cuál es la estrategia a seguir?
Me gustaría realizar tres afirmaciones a modo de respuesta.


 1. Es necesario trabajar por la paz.
 1. Es necesario establecer un trabajo conjunto entre todas aquellas opciones que compartimos que Euskadi tiene derecho a decidir su futuro libre y democráticamente y,
 1. Es necesario articular una nueva cultura política en la sociedad vasca del siglo XXI para conectar con la sociedad y para que un trabajo compartido entre la sociedad y las instituciones vascas pueda situarnos en un nuevo escenario de reconocimiento de los derechos que como pueblo nos asisten.


En primer lugar, hemos de seguir realizando un esfuerzo para lograr la paz.
Un pueblo y un país sólo avanzan a través de un código ético incuestionable y exigente.
Todas las personas de este país que apuestan por el reconocimiento de este pueblo deben saber que cualquier ruptura con los medios democráticos hace inviable cualquier proyecto de país.
El efecto del terrorismo, no sólo es perverso desde el punto de vista democrático, sino que impide la necesaria colaboración entre actores políticos que, en aspectos esenciales para el país, deberían desarrollar un trabajo compartido.

En segundo lugar, la fragmentación política entre los actores políticos que consideramos que Euskadi tiene derecho a decidir su futuro y la incapacidad para compartir unas bases en términos democráticos y eficaces, ha impedido establecer con solidez un proyecto de país superando las estrategias partidarias.
Después de 30 años seguimos enfrentados y con poca capacidad para generar espacios compartidos de desarrollo con el objetivo de avanzar en un proyecto nacional. La división es uno de los factores que más debilita una estrategia nacional vasca.
Es hora de generar un gran espacio de trabajo en común entre los actores políticos y sociales que aspiramos al derecho a decidir de forma democrática.
Para que el nacionalismo vasco pueda avanzar en la institucionalización del derecho a decidir de la sociedad vasca, es necesario que el conjunto de los actores políticos podamos compartir unas bases sobre los elementos centrales que vertebran la construcción del país.
Tenemos que establecer nuevas redes de cooperación y colaboración más allá de la relaciones entre partidos políticos en los distintos ámbitos de la sociedad.
La materialización de cualquier acuerdo que pueda institucionalizar el respeto al derecho a decidir exige una fortaleza del conjunto de la sociedad, no sólo de los partidos políticos. Hay que transitar de un proyecto de partidos a un proyecto de país. No es hora de recorridos particulares sino de un trabajo compartido.

Hirugarrenik, ez dago eraldaketa sozialeko prozesurik, gizartea politikatik aldentzen bada, herrigintzaren balioaz sinesten ez badu eta lidergo eraldatzaileetan federik ez badu.

Hau funtsezko giltzarria da.
Aldaketa sozial, ekonomiko eta politikoak gertatzen ari dira eta errotik eraldatzen ari da herritarren eta politikaren arteko harremana. Politika “salmenta-kontsumoa” logikaren barruan jokatzen hasi da, eta, horren eraginez, gero eta jende gehiago dago politika, besteren kontu bat, berari ez doakion kontu bat bezala bizi duena: lau urtez behin arreta pixka bat jarriko dio agian, eta erantzun bat emango dio, aurkeztu zaion eskaintzaren arabera.
Izan ere, eragile politikoengan nagusitzen ari den kultura politikoa gaitzespena sortzen ari da herritarrengan. Ez dugu konektatzen kalearekin. Herritarrek urrun ikusten gaituzte. Ez gara haien gustukoak, ez dute gure hizkera ulertzen eta, noski, oso-oso kritikoak dira eztabaidatzeko izaten dugun ohizko moduarekin.
Gogoetaren bat egin beharko dugu, ba, jendearekin konektatzeko: herritarrak dira -ez dezagun ahaztu- zilegitasuna ematen digutenak, eta beraiek beharko lukete gure herrigintzaren helburu.
Euskal politikari erreparatzen badiogu, nahi dugun ikuspegitik begiratzen diogula ere, argi dago: euskal arazoa nekea sortzen ari da herritarrengan, desadostasun kultura handi bat hedatzen ari da. Indarkeriak gaitzespena dakar, motibaziorik eza dakar. Eta gure arteko zatiketak, eta behar bezala aurrera egiteko gaitasun ezak, desmotibazio nabaria sortzen ari da gizartean. Egoera hau irauli beharra daukagu.

Beraz, ezinbestekoa dugu gizarte zibilarekin uztartzeko ahalegin zintzoa egitea. Kosta ahala kosta. Eta gizarte zibilarekin uztartu nahi badugu, gizarte zibilarekin partekatu behar dugu lidergoa.
Estatutuaren ez betetzearen ondorenean euskal erakundeek hartu duten estrategiak, erabakitzeko eskubidea oinarritzat hartuz Estatuarekin akordio berri bat lortzeko abian jarritako bideak, ezezko sistematikoa jaso du Estatuaren aldetik; eta ezezko honek balio demokratikoa kentzen dio gure elkarbizitzaren sistemari.
Une honetan, beraz, nahitaezkoa da gure buruari galdetzea zein baldintza sozial eta politikotan egin genezakeen aurrera erabakitzeko eskubidean.
Politika egiteko gaur egun bizi ditugun baldintza sozialen indarrez, euskal abertzaletasunak, bere posizioak sendotuko baditu, modernizatzeko eta eguneratzeko prozesu estrategiko bat abiarazi behar du.

Horretarako, erkidego edo komunitate proiektu erakargarri eta moderno bat eskaini behar dio euskal gizarteari; komunitate politiko, sozial eta kultural moderno baten proiektua eskaini behar dugu, pertenentzia espazio bat garatu ahal izan dezagun, segurtasuna eta askatasuna emango dizkigun espazio bat eta, aldi berean nortasun indibiduala zein kolektiboa garatzeko aukera emango diguna.
Erabakitzeko eskubidearen aldeko estrategiak alderdi politikoen muga gainditu behar du eta esparru berrietara zabaldu behar du: Erakunde sozial eta ekonomikoen esparrura, sare sozialen esparrura... azken batean, gure eguneroko bizitza ehuntzen, bideratzen eta osatzen duten esparru zabalenetara.
Erabakitzeko eskubidearen aldeko estrategiak bat egin behar du gizarte-sektore dinamikoenekin eta, batez ere, gazteen nahiekin, balioekin eta lan egiteko moduekin. Guztiz garrantzizkoa da testuinguru konplexu eta aldakorrari egokitzen jakitea.
Gizartearekin komunikatzeko dugun gaitasuna handitzeak zera esan nahi du: gure hizkuntza eraberritu behar dugula eta gure “emisio eta harrera-frekuentziak” doitu eta ongi modulatu behar ditugula. Dena den, modernizazioaren prozesua burura eramateko, printzipioen sendotasuna eta proiektuaren koherentzia dira ezinbesteko baldintzak.
Horregatik, etorkizunak eskatzen digu gehiago sakontzea politika publikoei buruz daukagun ereduaren modernizazioan, gure garapen maila eta bizi kalitatea hobetzen lagunduko diguten irizpideetan oinarrituta. Testuinguru globalengatik eta gure gizartearen konplexutasunarengatik ere beharturik gaude gure politika publikoak modernizatzera. Kudeaketaren eredu berri horrek hiru printzipio izan behar ditu: herri erakundeen arteko lidergo partekatua, lankidetza publiko-pribatua eta herritarren partaidetza.

Bukatzeko, bakea, elkarlana, eta gizarte osoaren estrategia amankomuna behar da herri estrategia zorrotz bat garatu nahi bada. Herri estrategia ez da politikaren eremutik bakarrik garatzen; ezinbestekoak dira estrategia soziala eta ekonomikoa. Are gehiago, erabakitzeko eskubidearen erakundetzea lortu ahal izateko gure herriak herri aurreratuetan gizarte eraldaketa ahalbidetzen duten sistemak bereganatu behar ditu; ezagutzaren eta komunikazioaren gizartean gaude. Ez gaude XIX. mendeko gizarteetan. Mundu mailako sare ekonomiko, sozial, kultural eta politikoetan aurrera egiteko gaitasuna duten herriek lortuko dute bere nortasunaren garapen politikoa.
Ni ziur nago guk ere, Euskal Herri bezala aurrera egingo dugula.
Mila esker.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconCompañera Rosario: Reformas apuntan a fortalecer una nueva cultura política en Nicaragua

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconDefiniciones de: Ideologías Filosofía Teoría Política Objeto de la...

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconDefiniciones de: Ideologías Filosofía Teoría Política Objeto de la...

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconResumen: Con la Constitución política de 1991 el Estado colombiano...

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconUna nueva geografía política y económica

La identidad vasca desde una nueva cultura política icon1810-1910: Centenario de emancipación política, búsqueda de identidad...

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconInnovación, Cultura e Identidad de los Pueblos”

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconArticular una política de Estado que garantice el derecho de acceso...

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconResumen: El cuidado del medio ambiente, es una cuestión de cultura,...

La identidad vasca desde una nueva cultura política iconAl momento de hablar de cultura en las comunidades afrocolombianas...


© 2015
contactos
ley.exam-10.com