División da filosofíA (Apuntamentos na aula)


descargar 0.6 Mb.
títuloDivisión da filosofíA (Apuntamentos na aula)
página2/15
fecha de publicación29.07.2015
tamaño0.6 Mb.
tipoAula
ley.exam-10.com > Historia > Aula
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

DARWIN, a mediados do século XIX publica A orixe das especies por medio da selección natural, onde fai unha formulación rigorosa do evolucionismo. WALLACE descobre a teoría simultaneamente. Ao contrario de Lamarck, Darwin "vai do vivente ao medio”; segundo el, non é un proceso de adaptación, senón de SELECCIÓN NATURAL. As especies compiten polos recursos nun medio cambiante e no medio sobreviven os que están mellor adaptados a esa situación, é dicir, os dotados de condicións mais vantaxosas para facer fronte a eses cambios.

Wallace e Darwin admitían que as especies varían e se diversifican dando lugar a outras novas. Explican esta variación acudindo á selección natural. A poboación de cada especie tende a aumentar en progresión xeométrica, o que fai que escasee o alimento e se dificulte a vida na comunidade (influencia de MALTHUS “(…) a potencia da poboación é indefinidamente superior á potencia da terra para producir sustento para a humanidade (…). A poboación sen controlar aumenta en progresión xeométrica, mentres que o alimento só crece en progresión aritmética”.

Darwin, retomando esta idea dos recursos limitados, conclúe que, sumados ao cambio ambiental, non todos os organismos sobreviven igual, o que implica que o que sobreviva teña máis posibilidades de reproducirse e de ter descendencia.

A selección natural é un proceso negativo: é o medio o que elimina aos individuos que non están adaptados a ese ambiente.

Así, de forma lenta pero continua, a especie val variando, os novos individuos van estando cada vez mellor adaptados ao medio en que viven, debido á aportación hereditaria dos proxenitores.

O principal defecto da teoría de Darwin está na falta dunha teoría axeitada da herdanza biolóxica, que acertara coa causa das variacións que amosan os seres vivos, e que explicase tamén como se transmitían aos descendentes. Precisábase unha teoría da herdanza que explicara como se orixinaban as variantes hereditarias sobre as que actúa a selección e como estas variantes se transmitían.

Co nacemento. Da XENÉTICA coa base dos traballos De MENDEL no século XIX, explícase como se barallan, combinan e transmiten os factores hereditarios que, xunto aos estudios posteriores, no século XX, de mutacións e do material hereditario lle dan soporte á teoría evolucionista.

Hoxe sabemos que os responsables dos carácteres biolóxicos herdables dos seres vivos son os XENES. Estes están compostos de longas cadeas de ADN (ácido desoxirribonucleico) que pola súa estrutura molecular permite o almacenamento da información hereditaria e a fiel reprodución desta para a súa posterior transferencia aos descendentes.

En resumo, as leis de Mendel e a natureza espontánea e aleatoria da mutación explican a orixe e transmisión da variación hereditaria. Pero aqueles carácteres que se adquiren ao longo da vida con influencia do ambiente non poden ser transmitidos, non poden ser herdables.

O estado da cuestión colle unha forma definitiva coa TEORÍA SINTÉTICA OU NEODARWINISMO, cando no 1930 formulan a teoría intermedia entre a teoría das mutacións e a teoría da selección natural, propoñendo ambas como procesos complementarios entre si. As mutacións prodúcense ao azar, algunhas destas son favorables cara á adaptación do individuo ao medio mentres que outras poden ser prexudiciais. En ambos casos actuará a selección natural xa que os mellor adaptados se reproducen mellor e os que quedaron peor adaptados desaparecerán lentamente. Todos estes cambios son leves, lentos e graduais. Un exemplo é a Biston Betularia, bolboreta do bidueiro. Esta bolboreta ten variabilidade xenética como todas as poboacións e, mentres que nos bidueiros de casca branca sobrevive a variable clara, cando as árbores escurecen pola contaminación pasa a sobrevivir a variable escura neste novo ambiente. Neste exemplo pódese ver como as características non son nin boas nin malas, senón mellor ou peor adaptadas a un ambiente determinado, pero non a outro.


2.1.1.1.- AFONDANDO NO PROBLEMA DA ORIXE DO SER HUMANO:
1.- A VIAXE NO BEAGLE, páxinas 11-12
2.- “DARWIN, A 200 AÑOS DE SU NACIMIENTO (12-II-2009)”, fragmento: “Y un día Darwin metió la cola” da introdución do libro “Darwin. El descubrimiento del árbol de la vida”, de Niles Eldredge, páxinas 12-15
3.- “SE AGUDIZA EL DEBATE ENTRE CREACIONISMO Y EVOLUCIÓN EN EE.UU.”

150 años después de Darwin, las escuelas públicas norteamericanas debaten todavía sobre la evolución de las especies

Yaiza Martínez, 2009, páxinas 15-17.
4 -15 RESPUESTAS A LAS IDEAS CREACIONISTAS”, por John Rennie, 2012, páxinas 18 -26.
5.- “SELECCIÓN NATURAL COSMOLÓGICA” (Unha das últimas e máis interesantes teorías sobre a orixe, desenvolvemento, etc., do-s universo-s), páxinas 27-28


  • Revisado e traballado por Manuel Seixas, Agosto do 2012, a partir de material basicamente procedente de internet.


1.- A VIAXE NO BEAGLE

A rota marítima seguida polo Beagle.
A viaxe que realiza o Beagle durou cinco anos. Charles Darwin pasou a meirande parte do tempo en terra investigando na xeoloxía dos lugares que visitaban e recollendo material para coleccións de historia natural mentres que o barco se dedicaba á exploración e cartografado das costas. Darwin anotaba coidadosamente as observacións que ía realizando e así como especulacións teóricas e periodicamente enviaba os 
espécimes recollidos a Cambridge acompañados de cartas que incluían copias desas notas súas, que eran entregadas á súa familia. Darwin chegara a dominar a xeoloxía e adquirira destreza na recollida e tratamento entomolóxico de escaravellos e na disección de invertebrados mariños, mais noutras áreas non deixaba de ser un novato que intelixentemente recollía espécimes para que expertos na materia os examinaran. A primeira parada foi Santiago, Cabo Verde. En Brasil, Darwin fascinouse pola selva e ESCANDALIZOUSE POR VER A ESCRAVITUDE. Os achados de Darwin en Punta Alta na Patagonia sobre fósiles de grandes mamíferos extintos en cantís ao lado de modernas cunchas constitúen un fito importante pois indican unha extinción recente sen signos de cambio no clima ou catástrofe. Tres indíxenas de Tierra de Fuego que embarcaran durante a primeira viaxe do Beagle pasaron un ano en Inglaterra e logo foron levados de novo á Tierra de Fuego como misioneiros. DARWIN VÍA NELES XENTES AMIGABLES E CIVILIZADAS MAIS OS SEUS PARENTES SÓ OS VÍAN COMO "MISERABLES E SALVAXES DEGRADADOS", COMA UNHA FORMA MÁIS DE ANIMAL DOMÉSTICO. Para Darwin as diferenzas non eran máis que as propias dos diferentes avances culturais e non unha inferioridade racial. En contra do que moitos dos seus amigos científicos opinaban non había xa un insalvable salto entre os humanos e os animais. Tras un ano de misión xa abandonara a idea da misión e vivía coma outros nativos máis sen desexo ningún por volver a Inglaterra. Nas Illas Galápagos, de orixe xeolóxica recente, Darwin procurou probas e atopouse con que os paxaros mimedes, Mimidae, estaban emparentados cos que vira en Chile mais variaban de illa en illa. Igualmente, puido oír falar de que a forma das coirazas das tartarugas permitía dicir de que illa eran. Tamén en Australia puido comprobar o "bo humor e a amabilidade" dos aborixes australianos e describir a súa retirada dos territorios forzados polos asentamentos europeos. En Cidade do Cabo Darwin coñecería a John Herschel, abrindo amplas especulacións acerca do "misterio dos misterios, a substitución dunhas especies por outras" pois era "unha contradición natural ao proceso milagreiro" (en alusión á creación). Ao organizar as súas notas Darwin, cando xa o barco se dirixía cara o seu país, escribiu que se as súas pescudas acerca dos Mimidae, as tartarugas e os raposos das Illas Malvinas eran correctas daquela "eses feitos atentan contra idea de que as especies son algo estable", inda que rematou por moi sutilmente cambiar esa frase escribindo "poderían atentar". Posteriormente escribiría que tales feitos lle "parecían mostrar luz acerca da orixe das especies". Vemos aquí que o ambiente histórico non estaba preparado para botar por terra o “creacionismo” con todo o que iso implicaba, e a valentía de Darwin.

Cando o Beagle volve a porto o 2 de Outubro de 1836 Darwin xa era unha celebridade nos círculos científicos pois un ano antes, en Decembro de 1835 Henslow encargárase de gabar ao seu pupilo entre o gremio repartindo panfletos coas súas cartas xeolóxicas.
2.- DARWIN, A 200 AÑOS DE SU NACIMIENTO (12-II-2009)
Paréceme que no seguinte fragmento: “Y un día Darwin metió la cola” da introdución do libro “Darwin. El descubrimiento del árbol de la vida”, de Niles Eldredge, que aínda non se publicou no noso país, podemos ter unha visión global, interesante e completa das repercusións e relacións que provoca e provocou o pensamento de Darwin ata practicamente o día de hoxe.
Este artigo explica o que supuxo para o seu tempo e para a humanidade a súa teoría, tanto para os que a aceptan, como para aqueles que cada día fan máis “ruído” tentando volver ao creacionismo ou ao “deseño intelixente” ( sobre todo nos EE.UU.  ver tamén artigos finais:

3 - “Se agudiza el debate entre creacionismo y evolución en EE.UU.”, por Yaiza Martínez, 13 de Febrero 2009, páxinas 15-17;

4 - “15 respuestas a las ideas creacionistas”, por John Rennie, 2012, páxinas 18 -26)

http://www.taringa.net/posts/info/2150338/Darwin_-su-influencia-a-200-anos-de-su-nacimiento.html
Esta es mi humilde contribución para homenajear a uno de los genios científicos más grandes de la historia de la humanidad, Charles Darwin. Este año es llamado el año de Darwin ya que el día de hoy (12 de febrero de 2009) se cumplen 200 años de su nacimiento, y en el próximo mes de noviembre se cumplirán 150 años de la publicación de su obra cumbre "El Origen de las Especies por medio de la Selección Natural", obra publicada a los 50 años de edad con los resultados de casi 30 años de investigación y trabajo incansables en busca de la verdad. No voy a copiar y pegar su biografía, que pueden consultar en http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin, sino compartir con ustedes un artículo que me pareció muy interesante, ya que nos invita a pensar sobre la influencia que este hombre de ciencia ha tenido en la historia del pensamiento humano, y la revolución intelectual que su descubrimiento desencadenó, con consecuencias que alcanzan nuestros días. La nota se trata de un fragmento de la introducción del libro “Darwin. El descubrimiento del árbol de la vida”, de Niles Eldredge, que aún no se publicó en nuestro país.
Y un día Darwin metió la cola


Para la época en que nació Darwin, en 1809, la interpretación aceptada de la Iglesia Anglicana del Génesis dominaba, en mayor o menor medida, el pensamiento inglés sobre el origen y la edad de la Tierra, de la vida y, sobre todo, de la humanidad. Las mismas ideas valían para los "hombres de ciencia" y la población en general. No sólo no existía una clase asalariada de profesionales de la ciencia y la academia, sino que la mayoría de quienes se dedicaban a la investigación científica (muchos de los cuales fueron grandes científicos) también eran hombres de la Iglesia.

 
Si bien es cierto que el racionalismo se abría camino en la ciencia y en ámbitos intelectuales relacionados con ella, como la filosofía, la aplicación de ese modo de pensar avanzaba "de afuera hacia adentro": era mucho más fácil aplicar la lógica fría a cuestiones tales como la gravedad (una manzana que caía era la metáfora por excelencia del tipo de interrogante que debía ser explicado) que concebir a los organismos como producto de una secuencia histórica. 


Pese a que hubo quienes antes de Darwin afirmaron que las distintas formas de vida estaban interconectadas, él fue el primero que vio el reemplazo de especies extinguidas por especies nuevas (el "misterio de los misterios" de Herschel) como un indicio de que la vida evoluciona. A la evidencia del registro fósil sumó la sustitución de una especie por otra "muy afín" en el espacio (los ñandúes sudamericanos) y los reemplazos en menor escala de especies muy similares en distintas islas de un mismo archipiélago, como las Malvinas y, en particular, las Galápagos (sinsontes y tortugas primero, plantas y los tan mentados pinzones más tarde). Luego, de regreso en Londres, Darwin comprendió la importancia de las homologías anidadas del esquema jerárquico de Linneo y el patrón de desarrollo embrionario según el cual el parecido entre embriones de distintas especies aumenta a medida que disminuye el tiempo de gestación. TODOS ESOS DATOS ERAN EL EQUIVALENTE EN BIOLOGÍA DE LO QUE HABÍA SIDO LA MANZANA DE NEWTON PARA LA FÍSICA: características recurrentes que podían observarse en todas partes, a través de la historia geológica del mundo, en todas las regiones de la Tierra y en todas las formas de vida. 


Sumando a ello su descubrimiento de la selección natural en 1838 y la magistral transformación de las características encontradas en predicciones a partir de la postulación de procesos evolutivos (con lo cual la evolución se volvió falsable en términos científicos contemporáneos), Darwin pudo demostrar en El origen de las especies que sus datos –como la manzana metafórica de Newton– podían interpretarse en un único sentido: en el de que TODAS LAS FORMAS DE VIDA DERIVABAN DE UN ÚNICO ANTECESOR COMÚN QUE HABÍA HABITADO EL PLANETA EN UN TIEMPO GEOLÓGICO REMOTO. PARA DECIRLO DE OTRO MODO, DARWIN DEMOSTRÓ CON ABSOLUTA CERTEZA QUE LA VIDA HABÍA EVOLUCIONADO. 


(...) Como hemos mencionado, en años posteriores y, especialmente, en su autobiografía, Darwin confiesa que estaba tan fascinado con la selección natural que empezó a verla como "mi teoría" cuando, en realidad, como él mismo reconoce también, su tarea más importante, su verdadera hazaña, fue convencer al mundo intelectual de la existencia de la evolución. Eso lo ha hecho con maestría, trascendiendo el ámbito de los biólogos profesionales y sus discípulos y mostrando a los pensadores de distintas disciplinas que la evolución era, en esencia, una idea acertada. Y el público al que llegó Darwin incluyó a muchas personas religiosas, al menos a muchos creyentes de la religión judeo-cristiana tal como se la entendía y practicaba en Europa y sus colonias, incluidos los Estados Unidos. 


Hoy en día, la mayoría de los protestantes, los católicos y los judíos del mundo no tienen objeciones para el concepto de evolución. 


De hecho, en su vida cotidiana, las personas dedican tantos minutos del día a pensar en la evolución como los que pasan reflexionando sobre la tectónica de placas, la mecánica cuántica o la relatividad, para mencionar tres de las otras grandes teorías científicas posteriores a 1859 que han llegado hasta nosotros. Dentro de la doctrina judeocristiana dominante, la actitud habitual es la de "dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Así, quienes adscriben a una visión religiosa "moderada" (sin intención de poner en entredicho el verdadero sentimiento religioso; sólo me refiero a los menos dogmáticos y extremistas dentro del espectro de creencias judeocristianas) ubican la cosmología científica –el origen y la historia del universo, el sistema solar, el planeta Tierra y la vida, incluidos los seres humanos– dentro del campo de la ciencia. Desde este punto de vista, las dos cosmologías y media que aparecen en el Génesis interesan por lo que revelan acerca de las ideas que sobre esos temas tenían los campesinos del Oriente Medio de hace unos seis mil años, pero no deben interpretarse como relatos literales de lo que verdaderamente ocurrió. 


La doctrina del Vaticano y las enseñanzas de la mayoría de los seminarios teológicos protestantes y judíos han adoptado esa postura desde que Darwin dio a conocer sus revolucionarias ideas. Según esta perspectiva, la religión y la ciencia pertenecen a dominios separados: mientras que la ciencia se ocupa del contenido material del universo y la interacción entre sus partes, la religión se encarga de las cuestiones espirituales. Se trata de una postura adoptada no sólo por muchas personas de fe sino también por muchos científicos. Tal era el caso de mi colega Stephen Jay Gould, que veía la ciencia y la religión como "dos autoridades cuyas jurisdicciones no se superponen". 


Hay quienes han pretendido llegar un poco más lejos y reconciliar la visión científica con la religiosa. Una estrategia muy utilizada, por ejemplo, ha sido la de interpretar metafóricamente los días del Génesis para hacer coincidir la historia de la Creación con el tiempo geológico. Sin embargo, ese tipo de intentos, por más reconfortantes que sean a nivel personal, inevitablemente presentan dificultades intelectuales: su larga historia anterior a Darwin muestra que hay tantas formas de entender la apologética en términos científicos como apologetas, y ninguna resiste el análisis si se llevan las analogías entre los días de la Creación y las eras geológicas un ápice más allá de las metáforas más simples y menos rigurosas. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

similar:

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconFacultad de Filosofía y Humanidades. Carrera: Pedagogía en Filosofía. Curso: Psicología

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales


© 2015
contactos
ley.exam-10.com