División da filosofíA (Apuntamentos na aula)


descargar 0.6 Mb.
títuloDivisión da filosofíA (Apuntamentos na aula)
página10/15
fecha de publicación29.07.2015
tamaño0.6 Mb.
tipoAula
ley.exam-10.com > Historia > Aula
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Na 2ª tempada de Dark Angel, o principal malo Ames White é membro dunha seita coñecida como "o Cónclave", que infiltrou en varios niveis da sociedade unha raza de superhumanos. Esta seita intenta exterminar a todos os transxénicos, incluíndo ao protagonista Max Guevara, ao quen ven como un ser xeneticamente impuro por ter algún ADN animal mesturado co ADN humano.

Notas

  1. Osborn, Fredwerick: "Desenvolvemento dunha filosofía euxénica" ("Development of a Eugenic Philosophy") en American Sociological Review, Vol. 2, Nº 3, xuño de 1937, páxs. 389-397.

  2. Galton, Francis (1973): Inquiries into human faculty and its development. New York: AMS Press. ISBN 0404081274

  3. José Roberto Goldim, Eugenia, UFRGS, 1998 (en portugués)

  4. Unha discusión sobre o cambiante significado do termo pode verse en: Diane Paul, Controlling human heredity: 1865 to the present, New Jersey, Humanities Press, 1995). ISBN 1-57392-343-5

  5. Véxase, por exemplo: Nicholas Agar, Liberal Eugenics: In Defence of Human Enhancement, Blackwell, 2004.

  6. André Pichot, L’Eugénisme, ou les généticiens saisis par la philanthropie, éd. Hatier, col. Optiques, 1995; Histoire de la notion de gène, éd. Flammarion, col. Champs, 1999; La Société pure: de Darwin à Hitler, éd. Flammarion, col. Champs, 2001; Aux origines des théories raciales, de la Bible à Darwin, éd. Flammarion, 2008.

  7. Donald A. MacKenzie, Statistics in Britain, 1865-1930: The social construction of scientific knowledge, Edinburgo: Edinburgh University Press, 1981, capítulo 3.

  8. Francis Galton, "Herditary talent and character", Macmillan's Magazine 12, 1865, páxs. 157-166 e 318-327.

  9. Francis Galton, Hereditary genius: an inquiry into its laws and consequences London, Macmillan, 1869.

  10. Bulmer, M. (2003): Francis Galton: Pioneer of Heredity and Biometry. Baltimore: The John Hopkins University Press. ISNB 0801874033

  11. Francis Galton, "Eugenics: Its definition, scope, and aims", The American Journal of Sociology 10:1, xullo de 1904.

  12. Donald A. MacKenzie, Statistics in Britain, 1865-1930: The social construction of scientific knowledge, Edinburgo: Edinburgh University Press, 1981, capítulos 2 e 6.

  13. Soutullo, Daniel (2001): Sobre clons e xenes. Santiago: Laiovento, col. Ensaio, nº 150, parte III. Evolucionismo, euxenesia e sociedade. ISBN 84-89896-92-5

  14. A historia da euxenesia nos Estados Unidos discútese con detalle en: Mark Haller, Eugenics: Hereditarian attitudes in American thought, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1963, e en Daniel Kevles, In the name of eugenics: Genetics and the uses of human heredity, New York: Knopf, 1985, sendo o último libro citado a obra estándar de investigación sobre a materia.

  15. Véxase: Kevles, In the name of eugenics.

  16. Hamilton Cravens, The triumph of evolution: American scientists and the heredity-environment controversy, 1900-1941, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1978, páx. 179.

  17. Paul Lombardo, "Eugenic Sterilization Laws", ensaio no Eugenics Archive (versión en liña).

  18. As relacións entre euxenistas estadounidenses e nazis discútense en Edwin Black, "Eugenics and the Nazis. The California connection", in San Francisco Chronicle (9 de novembro de 2003), así como en Edwin Black, War Against the Weak, New York, Four Wars Eight Windows, 2003. A obra de Stefan Kühl, The Nazi connection: Eugenics, American racism, and German National Socialism, New York, Oxford University Press, 1994, considérase como a obra estándar de investigación sobre a materia.

  19. Sumner, William Graham: Folkways (1907). ISBN 0-7812-8970-X

  20. Paul Lombardo, "Eugenics Laws Restricting Immigration", ensaio no Eugenics Archive (versión en liña).

  21. Paul Lombardo, "Eugenic Laws Against Race-Mixing", ensaio no Eugenics Archive (versión en liña).

  22. Véxase Lombardo, "Eugenics Laws Restricting Immigration"; e Stephen Jay Gould, The mismeasure of man Ne2 York: Norton, 1981.

  23. Richard Herrnstein & Charles Murray, The Bell Curve. Free Press, 1994, 5; e Mark Syderman & Richard Herrnstein, "Intelligence tests and the Immigration Act of 1924", American Psychologist 38, 1983: 986-995.

  24. As relacións entre o misticismo nazi e as teorías racistas pseudocientíficas continuáronse na posguerra por algúns teóricos do movemento esotérico hitleriano. Así, Alfred Rosenberg, un dos principais teóricos raciais dos nazis, imaxinou unha "relixión de sangue" a cal transformaría o cristianismo nun "cristianismo positivo", que vía en Cristo un membro da chamada "raza nórdica" á que o pobo alemán pretendidamente pertencía. Estas ideas respecto dunha "relixión racial" foron popularizadas no xornal Der Stürmer, liderado por Julius Streicher, e no semanario do NSDAP Völkischer Beobachter, editado por Rosenberg.

  25. Faye, Emmanuel (2005): Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie. Albin Michel. Véxase Nazi Foundations in Heidegger's Work, South Central Review, Volume 23, Número 1, Primavera de 2006, páxs. 55-66.

  26. Centro de filosofia e ciencias humanas: O natural e o artificial: Argumentos morais e políticos contra a euxenesia positiva segundo Jürgen Habermas e Michel Foucault. Universidade Federal de Santa Catarina. (en portugués)

  27. Scielo Euxenia negativa e positiva: significados e contradições. (en portugués)

  28. Citado en: Selgelid, Michael J. (2000): "Neugenics?", Monash Bioethics Review 19 (4):9-33

  29. As políticas euxenésicas nazis discútense en varias fontes. Algunhas das máis definitivas son: Robert Proctor, Racial hygiene: Medicine under the Nazis, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988, e Dieter Kuntz, ed., Deadly medicine: creating the master race, Washington, DC: Museo del Holocausto, 2004) (véxase en liña) (en inglés). Sobre o desenvolvemento do movemento de hixiene racial anterior ao nazismo, véxase Paul J. Weindling, Health, race and German politics between national unification and Nazism, 1870-1945, New York: Cambridge University Press, 1989. ISBN 0-521-42397-X (véxase en liña). (en inglés)

  30. Véxase Proctor, Racial hygiene, e Kuntz, ed., Deadly medicine.

  31. Ciência Hoje. Explica o xurdimento do Homo brasilis (en portugués)

  32. Scielo A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América latina. (en portugués)

  33. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): "Eugenia no Brasil". Maria Eunice de Souza Maciel. (en portugués)

  34. Hai varias obras que discuten a euxenesia en diversos países do mundo. Para a historia da euxenesia en Escandinavia, véxase Gunnar Broberg & Nils Roll-Hansen, eds., Eugenics And the Welfare State: Sterilization Policy in Demark, Sweden, Norway, and Findland, Michigan State University Press, 2005. Outro estudo internacional á o de Mark B. Adams, ed., The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia New York: Oxford University Press, 1990.

  35. Unha discusión dos cambios xerais nos puntos de vista sobre a euxenesia e a raza tras da Segunda guerra mundial pode verse en: Elazar Barkan, The retreat of scientific racism: changing concepts of race in Britain and the United States between the world wars, New York: Cambridge University Press, 1992.

  36. Véxase Broberg & Nil-Hansen, ed., Eugenics And the Welfare State, e Alexandra Stern, Eugenic nation: faults and frontiers of better breeding in modern America, Berkeley: University of California Press, 2005.

  37. Véxase, p. ex., Richard Lynn, Eugenics: A Reassessment (Human Evolution, Behavior, and Intelligence), Praeger Publishers, 2001.

  38. Citado en Brendan Bourne, "Scientist warns disabled over having children", The Sunday Times Gran Bretaña (13 de outubro de 2004). Dispoñíbel en liña.

  39. Citado en Mark Henderson, "Let's cure stupidity, says DNA pioneer", The Times (28 de febreiro de 2003). Dispoñíbel en liña. (en inglés)

  40. Philip Kitcher, The Lives to Come, Penguin, 1997.

  41. McKellar, Ian (29 de setembro de 2005). "Jail sentence for kiss and cuddle man". Hunts Post.

  42. Caroline Mansfield, Suellen Hopfer & Theresa M. Marteau (1999): "Termination rates after prenatal diagnosis of Down syndrome, spina bifida, anencephaly, and Turner and Klinefelter syndromes: a systematic literature review", Prenatal Diagnosis, 19, nº 9 páxs. 808–812. Isto é similar ao 90 % de resulados encontrados por David W. Britt, Samantha T. Risinger, Virginia Miller, Mary K. Mans, Eric L. Krivchenia & Mark I. Evans (1999): "Determinants of parental decisions after the prenatal diagnosis of Down syndrome: Bringing in context" American Journal of Medical Genetics, 93, nº 5, páxs. 410–416.

  43. Lynn, Richard (2001): Eugenics: a reassessment. New York: Praeger.

  44. United Press International: Q&A: Steven Pinker of 'Blank Slate'

Bibliografía

 • Biddiss, Michael D. (1970): Father of Racist Ideology: The Social and Political Thought of Count Gobineau. New York: Weybright and Talley.

 • Black, Edwin War (2003): Against the Weak: Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race. Four Walls Eight Windows. ISBN 1-56858-258-7

 • Carlson, Elof Axel (2001): The Unfit: A History of a Bad Idea. Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Press. ISBN 0-87969-587-0

 • Engs, Ruth C. (2005): The Eugenics Movement: An Encyclopedia. Westport CT: Greenwood Publishing Group. ISBN 0-313-32791-2.

 • Gobineau, Arthur de (1853): Essai sur l'inégalité des Races humaines. Paris.

 • Galton, David (2002): Eugenics: The Future of Human Life in the 21st Century. Abacus. ISBN 0-349-11377-7

 • Galton, Francis (1870): Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and Consequences.

 • Glad, John (2008): Future Human Evolution: Eugenics in the Twenty-First Century. Hermitage Publishers. ISBN 1-55779-154-6

 • Gould, Stephen Jay (2006): The mismeasure of man. New York: Norton.

 • Hayman, Robert. L.(1990): "Presumptions of justice: Law, politics, and the mentally retarded parent". Harvard Law Review, 103, 1202–71

 • Joseph, J. (2004): The Gene Illusion: Genetic Research in Psychiatry and Psychology Under the Microscope. New York: Algora.

 • Joseph, J. (2005): "The 1942 "Euthanasia" Debate"" in American Journal of Psychiatry. History of Psychiatry, 16, 171–179.

 • Joseph, J. (2006): The Missing Gene: Psychiatry, Heredity, and the Fruitless Search for Genes. New York: Algora.

 • Kaye, H. L. (1987): The social meaning of modern biology. New Haven, CT: Yale University Press.

 • Kevles, Daniel (1985): In the name of eugenics: Genetics and the uses of human heredity. New York: Knopf.

 • Kühl, Stefan (1994): The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, and German National Socialism. New York, NY: Oxford University Press.

 • Kuntz, Dieter (ed.) (2004): Deadly medicine: creating the master race. Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum. véxase en liña (en inglés)

 • Larson, Edward J. (2004): Evolution. Modern Library. ISBN 0-679-64288-9

 • Lewontin, Richard Charles (200): A doutrina do ADN. A bioloxía como ideoloxía. Santiago: Laiovento, col. Ensaio, nº 139. ISBN 84-89896-78-X (Biology as Ideology. Trad. da 1ª ed., de 1991, Anastasi Press Ltd.)

 • Lombardo, Paul A. (2002): "'The American Breed': Nazi Eugenics and the Origins of the Pioneer Fund." in Albany Law Review 65:743–830.

 • Lynn, Richard (2001): Eugenics: a reassessment. New York: Praeger. ISBN 0-275-95822-1

 • Mintz, Frank P. (1985): The Liberty Lobby and the American Right: Race, Conspiracy, and Culture. Westport, CT: Greenwood.

 • Ordover, Nancy (2003): American Eugenics: Race, Queer Anatomy, and the Science of Nationalism. Minneapolis: University of Minneapolis Press. ISBN 0-8166-3559-5

 • Pichot, André (1995): L’Eugénisme, ou les généticiens saisis par la philanthropie. Hatier.

 • Pichot, André (1999): Histoire de la notion de gène. Flammarion.

 • Pichot, André: (2001): La Société pure: de Darwin à Hitler. Flammarion.

 • Pichot, André (2008): Aux origines des théories raciales, de la Bible à Darwin. Flammarion.

 • Poliakov, Leon (1974): Aryan Myth: A History of Racist and Nationalist Ideas in Europe. New York, NY: Basic Books.

 • Soutullo, Daniel (2001): Sobre clons e xenes. Santiago: Laiovento, col. Ensaio, nº 150. ISBN 84-89896-92-5

 • Stoddard, Lothrop (1920): The Rising Tide of Color Against White World Supremacy.

 • Tucker, William (2002): The Funding of Scientific Racism: Wickliffe Draper and the Pioneer Fund. Urbana, IL: University of Illinois Press.

 • Weindling, Paul J. Health, race and German politics between national unification and Nazism, 1870-1945, New York: Cambridge University Press, 1989. ISBN 0-521-42397-X (véxase en liña). (en inglés)
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

similar:

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconFacultad de Filosofía y Humanidades. Carrera: Pedagogía en Filosofía. Curso: Psicología

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

División da filosofíA (Apuntamentos na aula) iconIteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales


© 2015
contactos
ley.exam-10.com